PRVI DOGODEK

Oglaševanje – kreiranje komunikacijskih sporočil