Usposabljanje je namenjeno mladim, katere se usposobi za kreativno razmišljanje in pripravo komunikacijskega produkta (slogan, kampanja, oglas). Udeleženci vadijo na primeru promocije kulturne raznolikosti. Na delavnicah pozitivne komunikacijske ideje oblikujejo v zapomnljive trajne vzorce.

Rezultati tretjega sklopa usposabljanja so tudi v funkciji oglaševanja produktov iz prvih dveh sklopov usposabljanj. V okviru usposabljanja udeleženci spoznajo zgodovinske, družbene in teoretične okvirje nastajanja parol in sporočil, osnove kreativnega razmišljanja, kreiranje sporočil in pripravo komunikacijskega izdelka, lastnosti dobre fotografije in pristope prepričevalnega komuniciranja.

%d bloggers like this: