Usposabljanje je namenjeno mladim, ki se usposobijo za samostojno izvajanje animacij za otroke, ki vsebujejo elemente in značilnosti posameznih kultur udeležencev. Na usposabljanju se učijo različnih elementov animacije (igre, plesi, pripovedovanje zgodb, cirkuške in animatorske veščine), delanja s skupino, udeležijo se foto delavnice in svoje pridobljene veščine preizkusijo s praktičnimi vajami na prireditvah in dogodkih, ki jih organizira Društvo za razvijanje prostovoljnega dela ali drugi organizatorji.

%d bloggers like this: