Usposobiti (predvsem mlade) udeležence za samostojno izvedbo animacij za otroke, ki vsebujejo elemente in značilnosti posameznih kultur (igre, plesi, pripovedovanje zgodb, cirkuške in animatorske veščine).

%d bloggers like this: