DELAVNICE

DELAVNICE POTEKAJO V TREH SKLOPIH

  • Etno-animacija otrok

Usposobiti (predvsem mlade) udeležence za samostojno izvedbo animacij za otroke, ki vsebujejo elemente in značilnosti posameznih kultur (igre, plesi, pripovedovanje zgodb, cirkuške in animatorske veščine).

  • Modno oblikovanje – predelava oblačil

Udeležence/ke naučiti izdelati sodobna oblačila po principu kombiniranja različnih kosov rabljenih oblačil, ki bodo odražala kulturo, v kateri so odraščali/e, pri čemer se spodbuja njihovo individualnost, kreativnost, prepoznavanje osebnega in raziskovanje etničnega sloga (osnove šivanja, krojenje, kreativno šivanje, predelava oblačil v nove oblačilne kose, etno dimenzija oblačil na sodoben način).

  • Oglaševanje – Stran s parolami, naj živijo parole

Udeležence/ke naučiti kreativnega razmišljanja in priprave komunikacijskega produkta (slogana, kampanje, oglasa) – vadili bodo na primeru promocije kulturne raznolikosti in poskušali pozitivne komunikacijske ideje zliti v zapomnljive trajne vzorce, ki bi lahko sčasoma spremenili družbeno klimo. Rezultati te aktivnosti bodo tudi v funkciji vabil na usposabljanja ter v funkciji oglaševanja produktov iz prejšnjih sklopov.

%d bloggers like this: